Föredrag

Jag håller föredrag, kurser och seminarier inom framförallt stress, utbrändhet, självkänsla, prestationsbaserad självkänsla, ledarskap, motivation och prestation för chefer, personalvetare, allmänheten, lärare etc.

 
Exempel på innehåll
 
Kan strävan efter självkänsla öka risken att bli utbränd?
Vad är prestationsbaserad självkänsla? Vilka beteenden bör man vara vaksam på?
Vem utvecklar prestationsbaserad självkänsla?
Hur kan man ändra detta dysfunktionella engagemang till ett postivt engagemang?
Hur kan strukturer på arbetsplatsen trigga tvångsmässigt presterande?
Hur kan man som individ förebygga stress och utbrändhet?
Hur kan chefen genom sitt ledarskap förhindra utbrändhet hos sina medarbetare?
Hur kan man arbeta inom HR för att förhindra utbrändhet hos medarbetarna?
 
Urval av uppdragsgivare
 

Advokatsamfundet

Psykoterapikongressen 2012

2,6-miljonerklubben

Riksidrottsförbundet

Musikhögskolan

Danshögskolan

1,6-miljonerklubben

GIH öppen föreläsning för allmänheten

Södertörns högskola

KTH

Chefssekretararnätverk

Alumninätverk

Stressforskningskongressen 2008

Existens

 
 
Comments