Vad är prestationsbaserad självkänsla?

Det alltmer tilltagande tempot och prestationskraven i dagens samhälle har medfört ’välfärds-sjukdomar’ som utbrändhet, depression, ångest och oro. Diagnoser som ökar framförallt hos unga kvinnor. Men varför drabbas just unga kvinnor? Är det endast press och krav utifrån, eller även inifrån oss själva som ligger bakom?

Min forskning har visat att en bidragande förklaring till den starka inre kraft som driver unga kvinnor till att bli sjuka av stress återfinns i självkänslan, i synnerhet i en villkorlig självkänsla kallad prestationsbaserad självkänsla. Denna form av självkänsla bygger på en bristfällig inre, grundläggande självkänsla vilken kompenseras med att skaffa självkänsla utifrån genom prestationer. Detta skapar ett sårbart och dysfunktionellt beteende som kan leda till utbrändhet om det pågår under lång tid utan återhämtning.

Framgång och yttre bekräftelse blir på så sätt en kompensation för den bristande självkänslan och man blir därmed beroende av att vara duktig för att känna att man duger inför sig själv. Denna strävan blir dessvärre lika fruktlös som att hälla vatten i en sil eftersom den grundläggande självkänslan har visat sig vara relativt stabil och svår att bygga upp genom yttre bekräftelse och framgång. Hur mycket andra än beundrar och berömmer kommer den grundläggande självkänslan inte att förändras särskilt mycket, vilket kan förklara paradoxen att en kometkarriär eller guldmedaljer inte alltid innebär att individen har en god självkänsla.

Det här gör att man får ett starkt och anspänt engagemang i det man gör samt en benägenhet att tänja och driva sig själv utöver rimlighetens gränser. Man strävar ständigt efter att erhålla den självkänsla man saknar genom att hela tiden ställa höga krav på sig själv. Men man är samtidigt extremt rädd för att misslyckas då egenvärdet i stort sett är avhängigt prestationens resultat. Vid beröm ökar självvärdet tillfälligt men sjunker som en sten vid negativ kritik och misslyckanden. En god grundläggande självkänsla i botten skapar istället en buffert mot misslyckanden och nederlag eftersom den yttre bekräftelsen inte definierar hela ens egenvärde och man kan därmed hålla en sund distans till sina prestationer.

Eftersom individer med hög prestationsberoende självkänsla är så upptagna av processen att skaffa sig ett självvärde blundar de också för kroppens alla varningssignaler på för hög stress, såsom huvudvärk, magont, koncentrationssvårigheter och sömnproblem. Kroppen får otillräcklig återhämtning, vilket gör att de hela tiden driver utbränningsprocessen framåt så att ett sammanbrott till slut är oundvikligt.

 

 

 

Comments